Om Lindesbergs Nya Gummiverkstad

En av Sveriges äldsta gummiverkstäder

Lindesbergs Nya Gummiverkstad grundades av Erik Jansson redan 1927. Då i en källarlokal på Kristinavägen 6. Företaget flyttade 1939 in i det då nybyggda så kallade Essohuset på Kristinavägen.

Sommaren 1974 ombildades företaget till Aktiebolag och flyttade till nybyggda lokaler på industriområdet i norra delen av Lindesberg. I samband med detta övertogs bolaget av Anders Jansson. 1997 såldes bolaget till Mikael Zetterberg.

År 2004 kom Bobby Gehrman in som delägare och det blev startskottet för den omfattande om- och tillbyggnaden som står helt klar för invigning i maj 2006.

Från och med 1 januari 2007 drivs Lindesbergs nya Gummiverkstad med Bobby Gehrmansom ensam ägare.

Lindesbergs nya Gummiverkstad har sedan många år tillbaks AAA, det högsta kreditbetygett aktiebolag kan få. Bland annat krävs att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Lindesbergs Nya Gummiverkstad har en strukturerad arbetsmiljö-, kvalitets- och miljöpolicy.

  • Systematiskt arbetsmiljösystem – skall verka för en säker och attraktiv arbetsplats…
  • Systematiskt kvalitetssystem – via kvalitetsmål genomförs ständiga förbättringar…
  • Systematiskt miljöledningssystem – skall på ett systematiskt sätt ge kontroll över företagets miljöpåverkan…

Våra öppettider

Måndag – Fredag
07.00 – 17.00

Lunch
12.00 – 12.45

Jourtelefon: 070-5413359